Odkazy

Ubytování Svratka – Roubenka Štěpánka nabízí celoroční ubytování v naprostém soukromí, v srdci krásné Vysočiny.

Kontrola smlouvy online? Nechte to na odbornících a advokátech z platná smlouva.cz.

Levné letenky do všech významných a turisticky zajímavých evropských i světových destinací.

Potravinové doplňky na hubnutí od firmy TISSO z Německa. Vyzkoušejte 100% kvalitu německých potravinových doplňků. Užívají se na podporu střevního mikrobiomu, pro detoxikaci i pro posílení imunity.

Skákací hrad - pronajměte si nejoblíbenější dětskou akci na Den dětí, oslavu narozenin, reklamní akce

Přání k narozeninám - web o téměř všech typech přáníček a přání

Historie

Název Essenu

Název města nemá nic společného s německým slovesem (essen) nebo podstatným jménem (das Essen) a s největší pravděpodobností vychází z velmi starého slova „Asnithi“, které označovalo území na východě.

Znak Essenu

Dosavadní znak města je znám od roku 1886. Skládá se ze dvou štítů a nad nimi panuje koruna. Koruna symbolizuje církevní radu Essenu pod vládou princezny-abatyše. Štít na pravé straně vyobrazuje dvouhlavého císařského orla. Štít na levé straně vyobrazuje meč. Podle pověsti byly tímto mečem setnuty hlavy dvou patronů města. Tento meč je ve městské pokladnici, ale neví se, zda je skutečně pravý z oné události.

První dochované archleologické nálezy

Na území dnešního Essenu žilo nespočet germánských kmenů (Chatti, Bructeri, Marsi, …), archleologické nálezy se však jen velmi těžko dají rozlišovat a kmeny specifikovat.Ty nejstarší jsou přisuzovány období asi před 280 000 – 250 000 lety, pozdější jsou přisuzovány období mezi 120 000 lety až 10 000 lety.

Nejstarší archeologický nález – tzv. Vogelheimer Klinge – je čepel nalezená v oblasti Vogelheimu v severní části města. Na nález se přišlo při pracích na Rhine–Herne kanálu v roce 1926.

Nejstarší dochovanou architektonickou památkou se nejspíše velmi starý hrad Alteburg na jihu Essenu, jehož stáří se odhaduje  do období Keltů, kteří tu žili zhruba na počátku našeho letopočtu. Další významný hrad Herrenburg byl postaven, předpokládáme, v 8. století.

Období středověku

Obecně bylo Německo v Evropě ve středověku významné vždy a historie je velmi obsáhlá. Nastíníme jen ty nejzásadnější informace o Essenu. Essen vznikl okolo roku 845 n. l. jako původně ženský klášter, jeho význam a pozice rychle stoupala a přibližně v 10. století se stal jedním z nejdůležitějších klášterů v Německu.

Chod kláštera měla na starosti Mathilde, vnučka Otta I. Další byly Sophia, sestra Otta III., a Theophanu, vnučka Otta II. Po ztrátě moci této dynastie se z Essenu stalo až do 19. století zemědělské město, které ničím nevybočovalo od jiných německých tehdejších měst.

Období novověku

Jak již bylo na tomto webu několikát zmíněno, oblast, v nichž se Essen nachází, byla od 19. století doslova katapultována mezi nejbohatší oblasti Německa. Zasloužila se o to těžba uhlí a železné rudy, celé Porúří se stalo významným centrem tohoto těžkého průmyslu a hospodářsky velmi významně a rychle rostlo. Jelikož však byl Essen tak důležitým hospodářským centrem, za 2. světové války byl častý cíl bombardování. Přes 270 bomb zničilo 90% centra a 60% všech předměstí.

Po druhé světové válce. Essen se zcela hospodářsky změnil a přeorientoval. Časem se přestalo tak významně těžit a obyvatelé se museli ohlížet po jiných pracovních příležitostech a hledat nové možnosti a směry, docházel ke komplexní revitalizaci a opravě města.

Historie dopravy

První linka (dráha Kolín – Mindener) byla budována a otevřena mezi lety 1845 až 1847. Jižní linka (dráha Mülheim nad Ruhrem – Bochum) byla postavěna o pár desítek let později. Na této jižní dráze stojí v současnosti Hlavní nádraží Essen (regionální i státní vlaky).

Mapa Německa - Essen

Znak města Essen

Ve znaku města Essen se nachází koruna nad dvěma štíty, jeden je žlutý s černou německou orlicí a druhý modrý se žlutým mečem.

Data o Essenu

uvedená data jsou jen přibližná

 • Rozloha: asi 210 km2
 • Počet ob.: asi 590 000
 • Hustota zalidnění:
  2 787 obyvatel / km2
 • Nadmořská výška:
  116 m n. m.
 • Spolková země:
  Severní Porýní-Vestfálsko
 • Vládní obvod: Düsseldorf
 • Web města: essen.de

Počasí v Essenu

 • Průměrná teplota: 9,6 °C
 • Nejteplejší měsíc:
  červenec (průměr 17,5 °C)
 • Nejchladnější měsíc:
  leden (průměr 1,5 °C)
 • Srážky: 829 mm za rok
 • Nejvíce naprší:
  v srpnu (90 mm)